தலைவர்கள்

மகாத்மா காந்தி

 • 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்

  போர்பந்தர் சமஸ்தானத்தில் திவான் பதவி வகித்தவர் உத்திமசந்திர காந்தி. அவருடைய ஐந்தாம் மகனாகப் பிறந்தவர் பிறந்தவர் கரம்சந்திர காந்தி என்று அவரை அழைப்பது வழக்கம். காபா காந்தி ராஜ்காட்டில் திவானாக இருந்தார். புத்திலிபாயை மணந்துகொண்டார்.

தொடர்ந்து படிக்க….

ஜீவா

 • மாமனிதர் ஜீவா
 • தேசத்தின் சொத்து ஜீவா
 • ஜீவா என்றொரு மானுடன்

தொடர்ந்து படிக்க….

காமராஜர்

 • நம் தலைவர் காமராஜர்
 • கல்வி வள்ளல் காமராஜர்
 • மறக்க முடியாத தலைவர்

தொடர்ந்து படிக்க….

தந்தை பெரியார்

 • பெரியார் ஒரு வரலாறா?
 • நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர்
 • பெரியார் ஒரு புரட்சியாளர்

தொடர்ந்து படிக்க….

ராஜாஜி

 • இந்திய விடுதலைப் போருக்குத் தலைமை தாங்கி, சுதந்திரம்
  பெற்றுத்தந்த மகாத்மா காந்தியை ‘தேசப் பிதா’ என்று அழைக்கிறோம்.
  ஜவஹர்லால் நேருவை ‘நல பாரதச் சிற்பி’ என்று பாராட்டுகிறோம்.

தொடர்ந்து படிக்க….

எம். ஜி. ஆர்

 • எம்.ஜி.ஆரின் சாதனைகள்
 • எட்டாவது வள்ளல்
 • மறக்க முடியாத மாமனிதர்

தொடர்ந்து படிக்க….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *