கலிபோர்னியா

 • அதிகாலையில் எழுந்தவனும் இளவயதில் மணந்தவனும் எக்காலத்தம் வருந்தியதே இல்லை.
 • செல்வம் என்பது பணம் மட்டுமல்ல.
 • கணவனின் பலம் கையிலிருக்கிறது; மனைவியின் பலம் நாக்கிலிருக்கிறது.
 • கைம்பெண் கூரையில்லாத கட்டிடம்.
 • கிழவிகளையும் ஓநாய்களையும் படைத்த இறைவன் உலகைப் பாழாக்கிவிட்டான்.
 • சமையல் மோசமானால் ஒருநாள் இழப்பு; அறுவடை மோசமானால ஓராண்டு இழப்பு; திருமணம் மோசமானால் ஆயுள் முழுதும் இழப்பு.
 • பயமின்றி வளரும் பெண்குழந்தை பெருமையில்லாமல் இறக்கும்.
 • ஊசி இல்லாத பெண், நகம் இல்லாத பூனை.
 • ஏழைப் பெண்ணின் வயல் அவள் முந்தானையிலேயே இருக்கும்.
 • ஒருத்தியை நீ அடையும்வரை அவள் கவர்ச்சியாகத்தான் இருப்பாள்.
 • கணவன் தலை – மனைவி இதயம். இப்படியுள்ள திருமணம் இன்பமானது.
 • மாதா கோயிலுக்குச் செல்லும் பாதையில் இருந்து கொண்டு உனக்கு மனைவியைத் தேர்ந்தெடுக்காதே!
 • மனைவி, கப்பல், குதிரை இம்மூன்றையும் மற்றவரை நம்பி ஒப்படைக்காதே!
 • மற்றவர்களுடைய தவறுகள் நமக்கு நல்ல ஆசிரியர்கள்.
 • அமைதியான நீர் ஆழமான குளம்.
 • நீதிக்கு நட்பில்லை.
 • பழக்கத்தைப் பசி, சத்தியத்தைப் பேசு.
 • தீய செயலைப் பனிக்கட்டியின் மேல் எழுது; ஆனால், நற்செயலை பாறையின் மேல் எழுது.
 • கடின உழைப்பாளியும் நற்சுகமும் நண்பர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *