அயர்லாந்து

 • அடிமைபோல் உழைத்திடு; அரசனைப்போல் வாழ்ந்திடு.
 • எவன் ஒருவன் புகழை வெறுக்கிறானோ,அவனுக்கு உண்மையான புகழ் தானாகவே வந்தடையும்.
 • கேட்டால் ஒழிய யோசனை கூறாதே!
 • தலையைக் காட்டிலும் உன் நாக்கிற்கு விடுமுறை கொடு.
 • பெண்கள் இருக்குமிடத்தில் பேச்சு இருக்கும். வாத்துகள் இருக்குமிடத்தில் கொக்கரிப்பு இருக்கும்.
 • நாளை கிடைக்கும் கோழியைவிட இன்று கிடைக்கும் முட்டை மேலானது.
 • நமக்குப் பாரமாக இருப்பவர்களை மன்னித்து விடலாம். நாம் பிறருக்குப் பாராமாக இருப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம்.
 • புலால் இருக்கும்போது பசி இல்லை. பசி வரும்போது புலால் இல்லை.
 • பொய்யன் வீடு தீப்பறி எரிந்தாலும் அச்செய்தியும் பொய்யாகிவிடும்.
 • முட்டாளுடன் விருந்துண்பதைவிட அறிவாளியுடன் கூலி சுமப்பது மேல்.
 • ரோஜாவையும் விரும்பு; அதன் முள்ளையும் நேசி.
 • மூடின பாலில் ஈ விழாது.
 • ‘மக்களாட்சி’ என்பது அரசை ஆள்பவர்களும் எதிர்ப்பவர்களும் இணைந்து இழுத்துச் செல்லும் வண்டியைப் போன்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *