தமிழ்நாடு

 • அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
 • அச்சாணி இல்லாத தேர், முச்சானும் ஓடாது.
 • அறிவாளிகள் கூட்டம் உயிருள்ள நூல் நிலையம்.
 • அசையாத மணி அடிக்காது
 • அலங்காரம் இல்லாமல் அழகு இருப்பதில்லை.
 • அரண்மனை வாயிற்படி அதிகமாக வழுக்கும்.
 • அறுகல் கட்டையும் ஆபத்திற்கு உதவும்.
 • அழகும், மணமுள்ள பூக்களும் சாலையோரத்தில் வாழாது.
 • அறிவின் அடையாளம் இடைவிடா முயற்சி.
 • அதிர்ஷ்டம் அயர்ந்த நித்திரையிலும் வரும்.
 • அழகுள்ள பெண்ணையும் கிழிந்த ஆடையையும் யாரேனும் பிடித்து இழுத்து விடுவார்கள்.
 • அமைதி தெய்வத்தை உருவாக்கும். செல்வம் பெயரை உண்டாக்கும்.
 • அழகு வல்லமை உடையது. பணம் சர்வ வல்லமை உடையது.
 • அலை அடித்தால் பிரார்த்தனை துவங்கும். கரை சேர்ந்தால் பிரார்த்தனை நீங்கும்.
 • அதிர்ஷ்டம் ஒருவனுக்குத் தாய். மற்றவனுக்கு மாற்றாந்தாய்.
 • அழகான பெண் தலைவலி, அழகற்றவள் வயிற்றுவலி.
 • அழகும் மடமையும் பழைய கூட்டாளிகள்.
 • அடுப்பங்கரையில் கற்றதையெல்லாம் பிள்ளை பேசும்.
 • அறிவார் ஐயம் கொள்வார்; அறியார் ஐயமே கொள்ளார்.
 • அரைத்துளி அன்புகூட இல்லாமல் ஆயிரம் சட்டங்கள் இயற்றலாம்.
 • அன்பே கடவுள்.
 • அன்பு மெலிந்து போனால், தவறு தடியாகத் தெரியும்.
 • அதிகப் பணப்புழக்கம் இளைஞனைக் கெடுக்கும்.
 • அசட்டுத் தனங்கள் எண்ணிலடங்காதவை; அறிவு ஒன்றே ஒன்றுதான்.
 • அடிப்பதும் அடிபடுவதும்தான் வாழ்க்கை.
 • அரை குறை வேலையை முட்டாளிடம் காட்டாதே!
 • அண்டை அயல் தயவு இன்றி எவரும் வாழ முடியாது.
 • அன்பும், மனைவியும் அமைவதே வாழ்க்கை.
 • அறிவாளிகள் கடிதங்களை ஆரம்பத்திலிருந்தே படிப்பார்கள்.
 • அழகு, அடைத்த கதவுகளை திறக்கும்.
 • அதிகப் பேச்சும், பொய்யும் நெருங்கிய உறவினர்.
 • அதிகப் பணிவும் அகம்பாவம் ஆகலாம்.
 • அடுப்பூதுபவனின் கண்ணில் நெருப்புப் பொறி விழும்.
 • அறுப்பு காலத்தில் தூக்கம்; கோடை காலத்தில் ஏக்கம்.
 • அகந்தை அழிவு தரும்; ஒழுக்கம் உயர்வு தரும்.
 • அதிக ஓய்வு அதிக வேதனை.
 • அடுத்தவன் சுமை பற்றி அவனுக்கு என்ன தெரியும்?
 • அழகின் இதழ்கள் கவர்ச்சி; கனிகள் கசப்பு.
 • அநாதைக் குழந்தைக்கு அழக்கற்றுத்தர வேண்டாம்.
 • அன்பை விதைத்தவன் நன்றியை அறுவடை செய்கிறான்.
 • அச்சம் அழிவிற்கு ஆரம்பம்; துணிவு செயலுக்கு ஆரம்பம்.
 • அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலே.
 • அதிகமாக உண்பவனுக்கு அறிவு மட்டு.
 • அழுதாலும் பிள்ளை அவள்தான் பெற வேண்டும்.
 • அறுக்கத் தெரியாதவன் கையில் ஐம்பது அரிவாள்.
 • அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு.
 • அறவால் உணரும்போது அனுமானம் எதற்கு?
 • அன்பாக் பேசுபவருக்கு அந்நியர் இல்லை.
 • அன்னை செத்தால் அப்பன் சித்தப்பன்.
 • அன்பு இருந்தால் புளிய மர இலையில்கூட இருவர் படுக்கலாம்.
 • அரசனும் அன்னைக்கு மகனே.
 • அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.
 • அறிவுடை ஒருவனை, அரசனும் விரும்பும்.
 • அழுத்த நெஞ்சன் யாருக்கும் உதவான், இளகிய நெஞ்சன் எவருக்கும் உதவுவான்
 • அரசனை நம்பி புருஷனைக் கைவிட்டது போல!
 • அஞ்சிவனைப் பேய் அடிக்கும்.
 • அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும், முறுக்கி வளர்க்காத மீசையும் உருப்படாது.
 • அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது.
 • அன்பே, பிரதானம்; அதுவே வெகுமானம்.

 • ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை.
 • ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே!
 • ஆற்றிலே ஒரு கால்; சேற்றிலே ஒரு கால்!
 • ஆற்று நிறைய நீர் இருந்தாலும், நாய் நக்கித்தான் குடிக்கும்.
 • ஆயுள் நீடிக்க உணவைக் குறை.
 • ஆணி அடிசாரல், ஆடி அதிசாரல், ஆவணி முழுசாரல்.
 • ஆனி அரை ஆறு, ஆவணி முழு ஆறு.
 • ஆடே எரு; ஆரியமே வெள்ளாமை.
 • ஆண்டிகள் கூடி மடம் கட்டுவது போல.
 • ஆபத்தில் அறியலாம் அருமை நண்பனை.
 • ஆறுவது சினம்.
 • ஆத்தாள் அம்மணம்; கும்பகோணத்தில் கோதானம்.
 • ஆபத்திற்கு பயந்து ஆற்றிலே விழுந்தது போல.
 • ஆகும் காலம் ஆகும்; போகும் காலம் போகும்.
 • ஆயிரம் சொல்லுக்கு அரை எழுத்து மேல்.
 • ஆசை நோவுக்கு அமிழ்தம் எது?
 • ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று.
 • ஆலை விழுது தாங்கியது போல.
 • ஆடு பகை குட்டி உறவா?
 • ஆட்டுக் கிடையில் ஓநாய் புகுந்தது போல.
 • ஆடி ஓய்ந்த பம்பரம் போல.
 • ஆரம்பத்தில் சூரத்துவம்.
 • ஆடுற மாட்டை ஆடிக் கறக்கணும்; பாடுற மாட்டை பாடிக் கறக்கணும்.
 • ஆமையைக் கடித்தால் ஈக்குத்தான் வலிக்கும்.
 • ஆபத்தினைக் கடந்தால் ஆண்டவனே மறந்து போகும்.
 • ஆற்றுநீர் பித்தம் போக்கும்
  குளத்து நீர் வாதம் போக்கும்
  சோற்றுநீர் எல்லாம் போக்கும்
 • ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண் வை.

 • இரக்கமற்றவன் இதயம் இரும்பினும் கொடியது.
 • இளமையில் கல்.
 • இளங்கன்று பயமறியாது.
 • இளமையில் கல்வி சிலை மேல் எழுத்து.
 • இளமையில் கல். முதுமையில் காக்கும்.
 • இன்பத்திற்குத் தேன்; அன்புக்கு மனைவி.
 • இரவல் சேலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறிந்தாளாம்.
 • இதயம் ஏற்கிறது; தலை மறுக்கிறது.
 • இன்று செய்யும் நன்மை நாளைய இன்பம்.
 • இரவில் குறைந்த உணவு நீண்ட வாழ்வு.
 • இருட்டுக்குடி வாழ்க்கை திருட்டுக்கு அடையாளம்.
 • இறங்கு பொழுதில் மருந்து குடி.
 • இந்த உலகில் மூன்று நண்பர்கள் துணிவு, புத்தி, நுண்ணறிவு.
 • இறந்த சிங்கத்தைவிட உயிருள்ள சுண்டெலி மேல்.
 • இன்று இலை அறுத்தவன் நாளை குலை அறுக்க மாட்டானா?
 • இளமையில் நல்லறிவு முதுமையில் ஞானம்.
 • இதயம் இருக்கும் இடம்தான் உன் வீடு.
 • இன்பம் சிறகடித்துப் பறக்கும் பறவை.
 • இலக்கியம் இல்லாத வாழ்வு சாவு.
 • இன்பம் – துன்பம் மாறி மாறி வரும்.
 • இளமையில் சூதாடிகள், முதுமையில் பிச்சைக்கார்ர்கள்.
 • இளமையில் தெரியாது; முதுமையில் நினைவிருக்காது.
 • இரவும் பகலும் யாருக்கும் காத்திராது.
 • இடுக்கன் வருங்கால் நகுக.
ஈ.

 • ஈகைக்கு எல்லை எதுவமே இல்லை.
 • ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர்.
 • ஈயான் தோட்ட வாழ இரண்டு குலை தள்ளும்.
 • ஈட்டி எட்டிய வரையில் பாயும்.
 • ஈகைக்கும் வெகுளித்தனம் உண்டு.

 • உழுத நிலத்தில் பயிரிடு.
 • உடனடி சிகிச்சையே நோய்க்கு மருந்து.
 • உண்டு சுவை கண்டவன் ஊரைவிட்டப் போகமாட்டான்.
 • உணவுக்கு நெருக்கம், நட்புக்குத் தூரம்.
 • உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்கும் உண்டு.
 • உப்பில்லாப் பண்டம் குப்பையிலே.
 • உப்பு அறியாதவன் துப்புக்கெட்டவன்.
 • உனக்குத் தெரியாத தேவதையைவிட தெரிந்தபிசாசே மேல்.
 • உப்பைச் சாப்பிட்டவர் தண்ணீர் குடிப்பார்.
 • உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.
 • உழுபவன் கணக்குப்பார்த்தால் உழக்குகூட மிஞ்சாது.
 • உழைப்பால் விலகும் தீமைகள் மூன்று – துன்பம், தீயொழுக்கம், வறுமை.
 • உழைத்து உண்பதே உணவு.
 • உப்பிட்டவரை உள்ளவும் நினை.
 • உனக்குக் கொஞ்சம், எனக்கு கொஞ்சம், இதுதான் நட்பு

 • ஊசியைப் பார்த்து சல்லடை சொல்கிறது; உன்னுடைய வாயில் ஒரு ஓட்டை இருக்கிறது.
 • ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும்.
 • ஊதுகிற சங்கை ஊதினாலும் விடிகிறபோதுதான் விடியும்.
 • ஊத அறிந்தான் வாதி, உப்பு அறிந்தான் யோகி.
 • ஊமை ஊரைக் கெடுக்கும்; பெருச்சாளி வீட்டைக் கெடுக்கும்.
 • ஊரில் கல்யாணம்; மார்பில் சந்தனம்.

 • எண்ணெய் குடித்த நாயை விட்டுவிட்டு, எதிர்க்க வந்த நாயை அடிச்சானாம்.
 • எண்ணி எண்ணிச் சுட்டவனுக்கு ஒன்றுமில்லை. எட்டி எட்டிப் பார்த்தவனுகு எட்டுப் பணியாரம்.
 • எல்லாப் புண்களுக்கும் காலம்தான் களிம்பு.
 • எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்.
 • எட்டுத் திப்பிலி, ஈரைந்து சீரகம், சுட்டுத் தேனில் கலந்து கொடுக்க விட்டுப் போகுமே விக்கல்.
 • எந்த விரலைக கடித்தாலும் வலி இருக்கும்.
 • எறும்புக்கு பனித் துளியே வெள்ளம்.
 • எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் புத்திசாலியின் பார்வை இலக்கை நோக்கியே இருக்கும்.
 • எப்படி வேண்டுமானாலும் சமையுங்கள்; ஆனால், அன்போடு பரிமாறுங்கள்.
 • எளிதில் நம்புகிறவன் எளிதில் ஏமாற்றப்படுவான்.
 • எலி வேட்டைக்குத் தவில் வேண்டுமா?
 • எண்ணம்போல் வாழ்வு.
 • எட்டி பழுத்தென்ன? ஈயாதார் வாழ்ந்தென்ன?

 • ஏணியைச் செங்குத்தாக வைப்பவன் எளிதில் பின்பக்கம் விழுவான்.
 • ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறாது.
 • ஏழைக்கு ஒரு வியாதி; பணக்காரனுக்கு நூறு.
 • ஏகாந்தம் என்பது இறைவனுக்கே பொருந்தும்.
 • ஏழைக்கு ஒருபோதும் வாக்குக் கொடுக்காதே; பணக்காரனுக்கு ஒருபோதும் கடன் படாதே!
 • ஏட்டுச்சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது.

 • ஐவருக்கும் தேவி அழியாத பத்தினி.
 • ஐந்தில் வளையாத்து ஐம்பதில் வளையுமா?

 • ஒளியத் தெரியாதவன் தலையாரி வீட்டில் நுழைந்தானாம்.
 • ஒரு மிளகு ஒரு வண்டி வாழ்த்துக்குச் சமம்.
 • ஒரு கையால் இறைத்து இரு கைகளால் வார வேண்டும்.
 • ஒட்டகத்தின் மேல் உள்ளவனுக்கு முதுகு கூன் இல்லை.
 • ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.
 • ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழாது.
 • ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரும்.
 • ஒவ்வொரு நாளையும் உனது சிறந்த நாளாய் எண்ணு.
 • ஓரே குஞ்சு உள்ள கோழி ஓயாமல் கொக்கரிக்கும்.
 • ஒத்தடம் அரை வைத்தியம்.
 • ஒரு சொல் கோபத்தைக் கிளறுகிறது அல்லது அன்பைக் கிளறுகிறது.
 • ஒருவர் பொறுமை இருவர் நட்பு.

 • ஓநாயிடம் அன்பு செலுத்தாதே! அது ஆட்டிற்குச் செய்யும் கேடு.
 • ஓடைகளை நிரப்புவது மழைதான். பனித்துளிகள் அல்ல.
 • ஓடிப் பழகிய கால் நிற்காது.
 • ஓநாயுடன் நீ வசித்தால் ஊளையிடத்தான் வேண்டும்.

 • கண்ணுக்கு இமை பகையா?
 • கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது.
 • கண்டதே காட்சி, கொண்டதே கோலம்.
 • கனமழை பெய்தாலும் கருங்கல் கரையுமா?
 • கவலைகள் குறைந்தால் கனவுகள் குறையும்.
  கனவுகள் குறைந்தால் பேச்சுக்கள் குறையும்.
  பேச்சுக்கள் குறைந்தால் குற்றங்கள் குறையும்.
 • கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்க்கை நடத்து.
 • கடுக்காய் நூறு தாய்க்குச் சமம்.
 • கடுங்காற்று மழைக்கூட்டும்.
  கடுஞ்சிநேகம் பகை கூட்டும்.
 • கண்ணீரை விட விரைவில் காய்வது எதுவும் இல்லை.
 • கல்யாணம் பண்ணிப் பார். வீட்டைக் கட்டிப்பார்.
 • கசிந்து வந்தவன் கண்ணைத் துடை.
 • கஞ்சி கண்ட இடம் கைலாசம்; சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்.
 • கஞ்சித் தண்ணிக்குக் காற்றாய்ப் பறக்கிறான்.
 • கஞ்சன் ஒற்றைக் கண்ணன்; பேராசைக்காரன் குருடன்.
 • கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருசன்.
 • கஞ்சி வார்க்க ஆள் இல்லை என்றாலும் கச்சை கட்ட ஆள் இருக்கிறது.
 • கரி விற்ற பணம் கருப்பாய் இருக்குமா?
 • கல்வி விரும்பு.
 • கலைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை கலப்பை.
 • கனவில் குடிக்கும் பாலை தகரக் குவளையில் குடித்தால் என்ன தங்கக்கோப்பையில் குடித்தாலென்ன?
 • கணக்கு எழுதாதன் நிலைமை.
  கழுதை புரண்ட இடம் மாதிரி.
 • கந்தையானாலும் கசக்கிக் கட்டு.
 • கடன் இல்லாச் சோறு கவளமாயினும் போதும்.
 • கடலில் கரைத்த பெருங்காயம் போல.
 • கடல் தாண்ட மனமுண்டு; கால்வாயைத் தாண்ட மனமில்லை.
 • கடல் திடலாகும்; திடல் கடலாகும்.
 • கடல் நீர் இருந்தென்ன? காஞ்சிரை பழுத்தென்ன?
 • கடல் மீனுக்கு நீந்தவா கற்றுத்தர வேண்டும்.
 • கடன் வாங்கியும் பட்டினி, கல்யாணமாகியும் பிரம்மச்சாரி.
 • கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்.
கா

 • காலம் போகும் வார்த்தை நிற்கும்.
 • கால் அடிப்பட்ட நாயும், காது அறுந்த செருப்பும் கவைக்கு உதவாது.
 • கால் இல்லாதவன் கடலைத் தாண்டுவானா?
 • கார்த்திகை கன மழை.
 • கார்த்திகை நண்டுக்கு கரண்டி நெய்.
 • கார்த்திகை கண்டு களம் இடு.
 • கார்த்திகைப் பிறையைக் கண்டவுடன் கைப்பிடி நாற்றைப் போட்டுக் கரை ஏறு.
 • காணிச் சோம்பல் கோடி நட்டம்.
 • காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்தது போல.
 • காற்றுக்குச் சாய்கிற நாணல் தான் காலத்துக்கும் நிலைக்கும்.
 • காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு.
 • காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்.
 • காலிப் பெட்டிகளைப் பூட்ட வேண்டியதில்லை.
 • காலைச் சுற்றிய பாம்பு கடியாமல் விடாது.
 • காலடி வைக்கும்போதே நீரானால் கடலைத் தாண்டுவது எப்படி?
 • காரியம் ஆகுமட்டும் காலைப்பிடி.
 • கார்த்திகை கார் கடை விலை; தை சம்பா தலை விலை.
 • கார்த்திகைப் பனியைப் பாராதே. கட்டி ஓட்டடா ஏர் மாட்டை
 • கார்த்திகை அகத்தி காம்பெல்லாம் நெய் வழியும்.
 • கார்த்திகை கால் கோடை.
 • கார்த்திகை மாதம் கையிலே, மார்கழி மாதம் மடியிலே.
கி

 • கிணற்றைப் பனி நீரால் நிரப்ப முடியாது.
 • கிட்டப் போயின் முட்டப் பகை.
 • கிட்டாதாயின் வெட்டென மற.
 • கிணறு வெட்டப் பூதம் கிளம்பியது போல.
 • கிணற்றுக்கு அழகு தண்ணீர், பெண்ணுக்கு அழகு திலகம்.
கீ

 • கீரைத்தோட்டமே மருந்துப் பெட்டி
கு

 • குமரி தனியாகப் போனாலும் கொட்டாவி தனியாகப் போகாது.
 • குருடனுக்கு ஒரே மதி.
 • குரங்கு கையில் அகப்பட்ட பூமாலை போல.
 • குருட்டுக் கழுதைக்கு இருட்டைப் பற்றி பயமில்லை.
 • குப்பை உயர்ந்தது, கோபுரம் தாழ்ந்தது.
 • குதிரையும் கழுதையும் ஒன்றா?
 • குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுமிடத்து.
 • குதிரை இருப்பறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள்.
 • குடி குடியைக் கெடுக்கும்.
 • குத்தி வடிந்தாலும் சம்பா; குப்பையிலே போட்டாலும் தங்கம்.
 • குயிலும் குரலும் மயிலும் அழகும் போல.
 • குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை.
கூ

 • கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை.
 • கூழானாலும் குளித்துக் குடி.
 • கூட்டு வியாபாரம் குடுமிப்பிடி.
 • கூலிப் படை வெட்டுமா?
 • கூத்தாடி கிழக்கே பார்ப்பாள்; கூலிக்காரன் மேற்கே பார்ப்பான்.
கெ

 • கெட்ட ஊருக்கு எட்டு வார்த்தை
 • கெட்ட பால் நல்ல பால் ஆகுமா?
 • கெடுவான் கேடு நினைப்பான்.
 • கெட்டிக்காரச் சேவல் முட்டைக்குள்ளிருந்தே கூவும்.
 • கெடுப்பதும் வாயால், படிப்பதும் வாயால்.
கை

 • கை காய்ந்தால் கமுகு காய்க்கும்.
 • கை பட்டால் கண்ணாடி.
 • கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை.
கொ

 • கொடிக்கு காய் பாரமா?
 • கொடாக் கண்டன் விடாக் கண்டன்.
கோ

 • கோழைக் கட்டுக்குக் கோவைக் கிழங்கு.
 • கோபத்தைத் தடுக்கத் தூதுவளைக் கீரை.
 • கோணல் இல்லாத தென்னை மரத்தையும் விவாத்ததில் சளைக்கும பெண்ணையும் காண்பது அரிது.
 • கோமளவல்லிக்கு ஒரு மொழி
  கோளாறுகாரிக்குப் பல மொழி
 • கோபத்திற்குக் கண்ணில்லை.
கௌ

 • கௌரவம் கொடு; கௌரவம் கிடைக்கும்.

 • சகோதரனைப் போன்ற நண்பனுமில்லை
  சகோதரனைப் போன்ற எதிரியும் இல்லை.
 • சத்தியத்தின் மறுபெயர் மனசாட்சி
 • சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.
சா

 • சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதைவிட சண்டைக்காரன் காலில் விழுவது மேல்.
சி

 • சிறுதுளி பெருவெள்ளம்.
 • சிறு புண்ணையும், ஏழை உறவின்னையும் அலட்சியம் செய்யாதே.
 • சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும்.
 • சித்திரை எள்ளைச்சிதறி விதை.
 • சித்திரை என்றால் சிறுப்பதும் இல்லை
  பங்குனி என்றால் பருப்பதும் இல்லை
  வைகாசி என்றால் வளர்வதும் இல்லை
 • சித்திரைப் புழுதி பத்தரை மாற்றுத் தங்கம்.
 • சித்திரை, ஐப்பசி பகல்-இரவு சமம்.
 • சித்திரை மழை செல்ல மழை.
சீ

 • சீரைத் தேடின் ஏரைத்தேடு
சு

 • சுக்கு கண்ட இடமெல்லாம் பிள்ளை பெற முடியுமா?
 • சுட்ட எண்ணயைத் தொடாதே; வறுத்த பயிற்றை விடாதே!
 • சுக்கைப் போல மருந்தில்லை.
 • சுப்பிரமணியரைப் போல் தெய்வமில்லை.
 • சுத்தம் சோறு போடும்.
 • சுற்றம் சூழ வாழ்
 • சுற்றம் பாரக்கின் குற்றமில்லை.
 • சுண்டைக்காய் கால் பணம்; சுமை கூலி முக்கால் பணம்.
சூ

 • சூடு கண்ட பூனை அடுப்பண்டை போகாது.
 • சூடத்தில் கொறடு போட்டால் கம்பிலே கழுதை மேயும்.
 • சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும்
செ

 • செயல்தான் மிகச்சுருக்கமான பதில்
 • செருப்புள்ள காலுக்கு பூமியெல்லாம் தோல் விரிப்பு.
 • செருப்புக்குத் தக்கவாறு காலைத் தறிப்பதா?
சே

 • சேற்றுக்குள் கல் வீசினால் உன்முகம்தான் சேறாகும்.
 • சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை
சோ

 • சோம்பேறிக்குத் தானம் செய்யாதே.
 • சோம்பித் திரியேல.
 • சோற்றில் பூசணிக்காயை மறைப்பதா?

 • தண்ணீரில் கிடக்கும் தவளை, தண்ணியைக் குடிச்சதைக் கண்டது யாரு? குடியாததை க்டது யாரு?
 • தண்ணீரே உணவகளின் அரசன்.
 • தங்கத்திற்குச் சோதனை நெருப்பு!
 • பெண்ணிற்குச் சோதனை தங்கம்!
 • மனிதனுக்கச் சோதனை பெண்!
 • தரித்திரம் நெருப்பால் செய்த ஆடை
 • தண்ணீரில் அடி பிடிக்கிறது.
 • தலை பகை, வால் உறவா?
 • தண்ணீர் வெந்நீரானாலும் நெருமப்பை அணைக்கும்.
 • தலைக்குத் தலை பெரிய தனம்.
 • தன் தப்பு பிறருக்குச் சத்து
 • தன் உயிர்போல் மண் உயிர் நினை.
 • தனக்கென்றால் பிள்ளையும் களை வெட்டும்.
 • தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான்.
 • தன்னைத்தானே வெல்பன், உலகின் தலை சிறத வீரனாவான்.
 • தன் கையே தனக்கு உதவி.
 • தர்மம் தலை காக்கும்.
 • தர்மம் கொடுத்ததும், புசித்ததும்தான் ஒருவனுகுச் சொந்தம்.
 • தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை.
தா

 • தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை.
 • தாயைப்போல பிள்ளை, நூலைப்போல சேலை.
 • தாய்க்கு உதவாதவன் யாருக்க உதவுவான்.
 • தாய், தந்தை தவிர எதையும் வாங்கலாம்.
 • தான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்.
 • தானே தவறி விழுபவன் அழுவதில்லை.
 • தாமரை இலைத் தண்ணீர்போல தவிக்கிறான்.
 • தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும்.
 • தாயின் இதயம் குழந்தையின் பள்ளிக்கூடம்.
 • தாய் கஞ்சிக்கு அழுதாளாம். மகள் இஞ்சிக்கு அழுதாளாம்.
தி

 • திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வமே துணை.
 • திருப்பிக் கொடுக்கப்படாத கடன்கள் மன்னிக்கப்படாத பாவங்கள்.
தீ

 • தீய வாழ்க்கையே ஒரு வகையில் மரணம்தான்.
 • தீமையைக் காண்பதைவிடக் குருடாயிருப்பது மேல்.
து

 • துறவிக்கு வேந்தன் துரும்பு.
 • தும்பி பறந்தால் தூரத்தில் மழை.
 • துள்ளுகிற மாடுபொதி சுமக்கும்.
 • தும்மை விட்டுவிட்டு வாலைப்பிடிப்பதா?
 • துலக்காத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும்.
 • துணிந்தவனுக்குத் துக்கமில்லை; அழுதவனுக்கு வெட்கமில்லை.
தூ

 • தூரத்துத் தண்ணீர் ஆபத்துக்கு உதவாது.
 • தூண்டில்காரனுக்கு மிதப்பு மேலே கண்.
 • தூங்குகிறவர் சாவதில்லை, வீங்கினவர் பிழைப்பதில்லை.
 • தூங்கின பிள்ளை பிழைத்தாலும் ஏங்கின பிள்ளை பிழைக்காது.
 • தூங்காதவனே நீங்காதவன்.
 • தூரமிருந்தால் சேர உறவு.
தெ

 • தென்னாலிராமன் பூனை வளர்த்தது போல.
 • தெவிட்டாத கனி பிள்ளை, தெவிட்டாத பானம் தண்ணீர்.
 • தெய்வம் காட்டுமே தவிர ஊட்டாது.
 • தெண்டத்துக்கு அகப்படும், பிண்டத்துக்கு அகப்படாது.
 • தென்றல் அடிக்கிற காற்றே என் இறுக்கத்தைச் சற்றே ஆற்றே?
 • தெற்கு வெறித்தால் தேசம் வெறிக்கும்.
தை

 • தையல் சொல் கேளேல்.
 • தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்.
தொ

 • தொட்டிலை ஆட்டும் கை தொல்லுலகை ஆட்டும் கை.

 • பட்ட காலிலே படும். கெட்ட குடியே கெடும்.
 • பணம் பத்தும் செய்யும்.
 • பணம் பந்தியிலே, குணம் குப்பையிலே.
 • பணம் உள்ளவனுக்கு அச்சம்;
 • பணம் இல்லாதவனுக்கு வருத்தம்.
 • பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலும் சாப்பிடலாம்.
 • பசித்துப் புசி, வியர்த்துக் குளி.
 • பலர் முகர்ந்த மலரில் மணம் இருக்காது.
 • பல் போனால் சொல் போச்சு.
 • பல் இருந்தால் தவளையும் கடிக்கும்.
 • பணக்கார்ர்கள் பார்வை மங்கலாகத் தெரியும்.
 • பங்குனி மாதம் பதர் கொள்.
 • பங்குனி மாதம் பந்தலைத் தேடு.
 • பங்குனி பனி பால் வார்த்து மெழுகியது போல்.
 • படுக்க படுக்க பாயும் பகை.
 • பந்திக்கு முந்து, படைக்கு மருந்து.
 • பழமொழி பொய்த்தால் பால் பால் புளிக்கும்.
 • பணம் என்றால் பிணமும் வாய் திறக்கும்.
 • பணிவற்ற மனைவி பகைவர்க்கு ஈடாவாள்.
 • பணம் பாதாளம் வரை பாயும்.
பா

 • பாலுக்கும் காவல்; பூனைக்கும் தோழன்.
 • பாம்பு உங்களை நேசிக்கிறதென்று அதைக்கழுத்தில் சுற்றிக் கொள்ளாதே!
பி

 • பிறரிடம் எந்தக் குணத்தை வெறுக்கிறாயோ அந்தக் குணம் உன்னை அடையவிடாதே!
 • பிறர் கவலை உன் தூக்கத்தைக் கெடுக்காது.
 • பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே!
 • பிணியற்ற வாழ்வே பேரின்பம்.
 • பிறருக்கு நீ கொடுப்பது பிச்சை; நீ பெறுவது பேரின்பம்.
பு

 • புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாகுமா?
 • புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது.
 • புலியின் குகைக்குள் நுழையாமல் புலிக்குட்டிகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.
 • புலி இருந்த காட்டில் பூனை இருக்கவும்
  சிங்கம் இருந்த குகையில் நரி இருக்கவும்
  யானை ஏறியவன் ஆடு மேய்க்கவும் ஆச்சுதே!
 • புத்தகமும் நண்பர்களும் நிறைவாகவும் நல்லதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
 • புத்திசாலிகள் பழமொழியை உண்டாக்குகிறார்கள்; முட்டாள்கள் அவற்றைத் திரும்பச் சொல்கிறார்கள்.
 • புத்திசாலிகள் வாய் மனதில் இருக்கும்;
  முட்டாள்கள் மனம் வாயில் இருக்கும்.
பூ

 • பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறும்.
 • பூனைக்கு பிறந்தது எலி பிடிக்கும்.
 • பூக்கடைக்கு விளம்பரம் எதற்கு?
 • பூ விற்ற கடையில் புல் விற்கவும்;
பெ

 • பெண் கையில் கொடுத்த பணம் தங்காது
  ஆண் கையில் கொடுத்த குழந்தை வாழாது.
 • பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்.
 • பெருமைக்குச் சோறு கட்டி புறக்கடையில் அவிழ்த்தானாம்.
 • பெண்ணிற்குப் பொட்டிட்டுப் பார்.
  சுவருக்கு மண்ணிட்டுப் பார்
 • பெண்ணிற்குத் தெரிந்த இரகசியம் ஊரெல்லாம் பரவிய அம்பலம்.
பொ

 • பொன், பெண், மண் ஆகியவை சண்டையின் மூலகாரணங்கள்,
 • பொன் வைக்கும் இடத்தில் பூவை வைத்தப்பார்.
 • பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை;
  அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை;
 • பொன்னாங்கண்ணிக்குப் புளியிட்டு ஆக்கினால் உண்ணாத பெண்ணும் ஓர் உழக்கு உண்ணும்.
 • பொறுமை கடலினும் பெரிது.
 • பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.
 • பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போஜனம் கிடையாது.
 • பொல்லாத காலத்துக்குப் புடவையும் பாம்பாகும்.
போ

 • போகும்போது புளியமரத்தடியில் போ
 • வரும்போது வேப்பமரத்தடியல் வா.

 • நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்.
 • நரியோடு சேர்ந்த சேவல் நன்மை அடையாது.
 • நன்றி மறவேல்.
 • நன்றி கொன்றார்க்கு உய்வில்லை.
 • நம்பிக்கையே ஏழையின் எதிர்காலம்.
 • நரி உபதேசம் பண்ணத் தொடங்கினால் உன் கோழிகளைக் கவனி.
 • நன்மைக்கு நன்மை செய்
  தீமைக்கு நன்மையே செய்
 • நல்ல புத்தகங்களைச் சேர்த்து வைத்திருப்பவன்
 • நிறைய நண்பர்களைச் சேர்த்து வைத்துள்ளான்.
 • நம்பிக்கையும் துணிவும் வெற்றி மகுடத்தின் இரு வைரங்கள்.
நா

 • நாளும் கிழமையும் நலிந்தோர்க்கு இல்லை
 • நாளை என்பது நட்டாற்று ஓடம்.
 • நாளை என்று ஒருநாள் உண்டா?
 • நாதன் ஆட்டம் திருப்பதியில் தெரியும்.
 • நாடு முழுவதும் கூழானாலும் ஏழைக்குக் கரண்டி அளவுதான்.
 • நாளும் அதிகாலையில் நீராடு.
 • நாழிப் பணம் கொடுத்தாலும் மூளிப்பட்டம் போகுமா?
நி

 • நிலையாமை ஒன்றே நிலையானது.
நீ

 • நீலிக்கு கண்ணீர் இமையிலே.
 • நீ வாழ்வின் முற்பகுதியில் வெற்றி கண்டுவிடு.
 • நீ எதையும் விழுங்க முடியும்; உன்னை எது விழுங்க முடியும் என்பதை நீ எண்ணிப்பார்.
நெ

 • நெருப்பிலே தப்பி வந்தவன் வெயிலில் வாடமாட்டான்.
 • நெருப்பென்றால் வாய் வந்து விடாது.
நொ

 • நொறுங்கத் தின்றால் நூறு வயது.
 • நொண்டிக்குச் சறுக்கினதே சாக்கு.
நோ

 • நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.

 • மனம் போல வாழ்வு
 • மனம் ஒரு குரங்கு
 • மற்றவர்களை மகிழ்விப்பதே உண்மையான மகிழ்ச்சி
 • மகிழ்ச்சி ஒரு மனிதனின் பலத்தில் பாதி.
 • மனைவி வீட்டின் ஆபரணம்.
 • மனைவி சொல்லே மந்திரம்.
 • மனிதனுக்கு மரியாதை; மலருக்கு நறுமணம்
 • மனித நேயம் வளர்ப்பதே மதம்.
 • மருந்தேயானாலும் விருந்தோடு உண்க.
 • மரம் வைத்தவன் தண்ணீர் விடுவான்.
 • மதியாதார் வாசல் மிதியாதே!
 • மனசாட்சியை ஏமாற்றாதே!
 • மனைவியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கிழவனின் பார்வை வேண்டும்; குதிரையைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது இளைஞனின் பார்வை வேண்டும்.
 • மந்திரம் கால்; மதி முக்கால்.
 • மலர்ந்த முகம் மலிவான உணவையும் அறுசுவை ஆக்கிவிடும்.
 • மனிதன் ஒரு மனைவியைப் பெற முடியாதபோது துறவியாகிறான்.
 • மனிதனின் அழகு அவன் நாக்கு.
மா

 • மாடு காணாமல் போனவனுக்கு மணியோசை கேட்டுக் கண்டே இருக்கும்.
 • மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே!
 • மாசி பங்குனியில் கரும்பு ஆறு!
 • மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம்.
மி

 • மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல
மீ

 • மீன் குஞ்சுக்கு நீந்தப் பழக்க வேண்டுமா?
மு

 • முறையான நடத்தை மிகச் சிறந்த மருந்து.
 • முதலில் கேட்டுக்கொள்; பிறகு பேசு
 • முன் வைத்த காலை பின் வைக்காதே!
 • முயன்றால் முடியாதது இல்லை.
 • முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சி அடையார்.
 • முயற்சி திருவினையாக்கும்.
மூ

 • மூடநம்பிக்கைக்கு மருந்தில்லை.
 • மூன்றாவது பெண் பிறந்தால் முற்றமெல்லாம் பொன்.
 • மூடிய கைகளுடன் மனிதன் உலகிற்கு வருகிறான்; திறந்த கைகளுடன் அதைவிட்டுப் போகிறான்.
மை

 • மை விழியாள் மலர விழித்தால் மண்டபத்து ராஜாக்கள் பெண்டாள வருவார்களாம்!

 • வட்டியோடு முதலும் போச்சு.
 • வளைகிற முள் நுழையாது.
 • வயிற்றுப் பாம்புக்குக் கடுகும் வளைப் பாம்பிற்கும் வெந்நீடும் இடு.
 • வளமான பூமியில் வேளாண்மை செய்தால் நிலையாகத் திருமணம் நீ செய்த கொள்ளலாம்.
 • வருமானம் என்பது செருப்பு அளவு குறைந்தால் கடிக்கும் அதிகரித்தால் நடப்பது கஷ்டம்.
 • வலியுள்ள இடத்தில் மனிதன் கைவைத்துப் பார்க்கிறான்.
 • வண்டி வந்தால் வழி உண்டாகும்.
 • வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்வது போல.
வா

 • வாய் உள்ளவன் உள்ளே.
 • வாழைப்பழம் கொண்டு வந்தவன் வெளியே!
 • வானம் சுருங்கில் தானம் சுருங்கும்.
 • வாக்குறுதி என்பதும் ஒருவகைக் கடனே.
 • வாயைக் கேட்டுத்தான் வயிறு சாப்பிட வேண்டும்.
 • வாழ்ந்த மகள் வந்தால் வர்ணத் தடுக்கு. கெட்ட மகள் வந்தால் கிழிந்த தடுக்கு.
 • வாழ்க்கையில் இரு பகுதிகள் உண்டு.
  கடந்த காலம் ஒரு கனவு
  வருங்காலம் ஒரு பெருமூச்சு
 • வாய் அரை வைத்தியன்.
 • வாழும் வீட்டிற்கு ஒரு கன்னிப் பெண்
  வைக்கோற் படப்பிற்கு ஒரு கன்றுக்குட்டி.
வி

 • வித்தாரக் கள்ளி விறகு கொண்டு போனாளாம் கற்றாழை முள் கொத்தோடு ஏறியதாம்
 • விரலுக்கேற்ற வீக்கம்.
 • விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்
வீ

 • வீணை கோணினும் நாதம் கோணுமா?
வெ

 • வெட்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவன் உலகை அனுபவிக்க முடியாது.
வே

 • வேலையில்லாதிருத்தல் ஆயிரம் நோய்களைக் கொண்டுவரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *