புணர்ச்சி மகிழ்தல்

 1. கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும்
  ஒண்தொடி கண்ணே உள.

   வளையல் அணிந்த இந்த வடிவழகியிடம்; கண்டு மகிழவும், கேட்டு மகிழவும், தொட்டு மகிழவும், முகர்ந்துண்டு மகிழவுமான ஐம்புல இன்பங்களும் நிறைந்துள்ளன.

  All joys that senses five- sight, hearing, taste, smell, touch- can give,
  In this resplendent armlets-bearing damsel live!

   The (simultaneous) enjoyment of the five senses of sight, hearing, taste, smell and touch can only be found with bright braceleted (women).
 2. பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
  தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து.

   நோய்களைத் தீர்க்கும் மருந்துகள் பல உள்ளன் ஆனால் காதல் நோயைத் தீர்க்கும் மருந்து அந்தக் காதலியே ஆவாள்.

  Disease and medicine antagonists we surely see;
  This maid, to pain she gives, herself is remedy.

   The remedy for a disease is always something different (from it); but for the disease caused by this jewelled maid, she is herself the cure.
 3. தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
  தாமரைக் கண்ணான் உலகு.

   தாமரைக் கண்ணான் உலகம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே, அது என்ன! அன்பு நிறைந்த காதலியின் தோளில் சாய்ந்து துயில்வது போல அவ்வளவு இனிமை வாய்ந்ததா?

  Than rest in her soft arms to whom the soul is giv’n,
  Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one’s heaven?

   Can the lotus-eyed Vishnu’s heaven be indeed as sweet to those who delight to sleep in the delicate arms of their beloved ?
 4. நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண்ணென்னும்
  தீயாண்டுப் பெற்றாள் இவள்.

   நீங்கினால் சுடக்கூடியதும் நெருங்கினால் குளிரக் கூடியதுமான புதுமையான நெருப்பை இந்த மங்கை எங்கிருந்து பெற்றாள்.

  Withdraw, it burns; approach, it soothes the pain;
  Whence did the maid this wondrous fire obtain?

   From whence has she got this fire that burns when I withdraw and cools when I approach ?
 5. வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே
  தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.

   விருப்பமான பொருள் ஒன்று, விரும்பிய பொழுதெல்லாம் வந்து இன்பம் வழங்கினால் எப்படியிருக்குமோ அதைப் போலவே பூ முடித்த பூவையின் தோள்கள் இன்பம் வழங்குகின்றன.

  In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound,
  Each varied form of joy the soul can wish is found.

   The shoulders of her whose locks are adorned with flowers delight me as if they were the very sweets I have desired (to get).
 6. உறுதோ றுயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலாற் பேதைக்
  கமிழ்தின் இயன்றன தோள்.

   இந்த இளமங்கையைத் தழுவும் போதெல்லாம் நான் புத்துயிர் பெறுவதற்கு இவளின் அழகிய தோள்கள் அமிழ்தத்தினால் ஆனவை என்பதுதான் காரணம் போலும்.

  Ambrosia are the simple maiden’s arms; when I attain
  Their touch, my withered life puts forth its buds again!

   The shoulders of this fair one are made of ambrosia, for they revive me with pleasure every time I embrace them.
 7. தம்மில் இருந்து தமதுபாத் துண்டற்றால்
  அம்மா அரிவை முயக்கு.

   தானே உழைத்துச் சேர்த்ததைப் பலருக்கும் பகுத்து வழங்கி உண்டு களிப்பதில் ஏற்படும் இன்பம், தனது அழுகிய காதல் மனைவியைத் தழுவுகின்ற இன்பத்துக்கு ஒப்பானது.

  As when one eats from household store, with kindly grace
  Sharing his meal: such is this golden maid’s embrace.

   The embraces of a gold-complexioned beautiful female are as pleasant as to dwell in one’s own house and live by one’s own (earnings) after distributing (a portion of it in charity).
 8. வீழும் இருவர்க் கினிதே வளியிடை
  போழப் படாஅ முயக்கு.

   காதலர்க்கு மிக இனிமை தருவது, காற்றுகூட இடையில் நுழைய முடியாத அளவுக்கு இருவரும் இறுகத் தழுவி மகிழ்வதாகும்.

  Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds,
  Where no dissevering breath of discord entrance finds.

   To ardent lovers sweet is the embrace that cannot be penetrated even by a breath of breeze.
 9. ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
  கூடியார் பெற்ற பயன்.

   ஊடல் கொள்வதும், அதனால் விளையும் இன்பம் போதுமென உணர்ந்து அதற்கும் மேலான இன்பம் காணப் புணர்ந்து மயங்குவதும் காதல் வாழ்வினர் பெற்றிடும் பயன்களாகும்.

  The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained:
  These are the fruits from wedded love obtained.

   Love quarrel, reconciliation and intercourse – these are the advantages reaped by those who marry for lust.
 10. அறிதோ றறியாமை கண்டற்றால் காமம்
  செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.

   மாம்பழ மேனியில் அழகிய அணிகலன்கள் பூண்ட மங்கையிடம் இன்பம் நுகரும் போதெல்லாம் ஏற்படும் காதலானது, இதுவரை அறியாதவற்றைப் புதிதுபுதிதாக அறிவதுபோல் இருக்கிறது.

  The more men learn, the more their lack of learning they detect;
  ‘Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked.

   As (one’s) ignorance is discovered the more one learns, so does repeated intercourse with a well-adorned female (only create a desire for more).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *