அலர் அறிவுறுத்தல்

 1. அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
  பலரறியார் பாக்கியத் தால்.

   எம் காதலைப் பற்றிப் பழிதூற்றிப் பேசுவதால் அதுவே எம் காதல் கைகூட வாய்ப்பாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் எம் உயிர் போகாமல் இருக்கிறது என்பதை ஊரார் அறிய மாட்டார்கள்.

  By this same rumour’s rise, my precious life stands fast;
  Good fortune grant the many know this not!

   My precious life is saved by the raise of rumour, and this, to my good luck no others are aware of.
 2. மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியா
  தலரெமக் கீந்ததிவ் வூர்.

   அந்த மலர்விழியாளின் மாண்பினை உணராமல் எம்மிடையே காதல் என்று இவ்வூரார் பழித்துரைத்தது மறைமுக உதவியாகவே எமக்கு அமைந்தது.

  The village hath to us this rumour giv’n, that makes her mine;
  Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.

   Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me.
 3. உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
  பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.

   எமது காதலைப்பற்றி ஊரறியப் பேச்சு எழாதா? அந்தப் பேச்சு, இன்னும் எமக்குக் கிட்டாத காதல் கிட்டியது போன்று இன்பத்தைத் தரக்கூடியதாயிற்றே!

  The rumour spread within the town, is it not gain to me?
  It is as though that were obtained that may not be.

   Will I not get a rumour that is known to the (whole) town ? For what I have not got is as if I had got it (already).
 4. கவ்வையாற் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
  தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.

   ஊரார் அலர் தூற்றுவதால் எம் காதல் வளர்கிறது; இல்லையேல் இக்காதல்கொடி வளமிழந்து வாடிப்போய் விடும்.

  The rumour rising makes my love to rise;
  My love would lose its power and languish otherwise.

   Rumour increases the violence of my passion; without it it would grow weak and waste away.
 5. களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
  வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.

   காதல் வெளிப்பட வெளிப்பட இனிமையாக இருப்பது கள்ளுண்டு மயங்க மயங்க அக்கள்ளையே விரும்புவது போன்றதாகும்.

  The more man drinks, the more he ever drunk would be;
  The more my love’s revealed, the sweeter ’tis to me!

   As drinking liquor is delightful (to one) whenever one is in mirth, so is lust delightful to me whenever it is the subject of rumour.
 6. கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
  திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.

   காதலர் சந்தித்துக் கொண்டது ஒருநாள்தான் என்றாலும், சந்திரனைப் பாம்பு விழுங்குவதாகக் கற்பனையாகக் கூறப்படும் “கிரகணம்” எனும் நிகழ்ச்சியைப் போல அந்தச் சந்திப்பு ஊர் முழுவதும் அலராகப் பரவியது.

  I saw him but one single day: rumour spreads soon
  As darkness, when the dragon seizes on the moon.

   It was but a single day that I looked on (my lover); but the rumour thereof has spread like the seizure of the moon by the serpent.
 7. ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னைசொல்
  நீராக நீளுமிந் நோய்.

   ஒருவரையொருவர் விரும்பி மலர்ந்த காதலானது ஊர்மக்கள் பேசும் பழிச்சொற்களை எருவாகவும் அன்னையின் கடுஞ்சொற்களை நீராகவும் கொண்டு வளருமே தவிரக் கருகிப் போய்விடாது.

  My anguish grows apace: the town’s report
  Manures it; my mother’s word doth water it.

   This malady (of lust) is manured by the talk of women and watered by the (harsh) words of my mother.
 8. நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
  காமம் நுதுப்பேம் எனல்.

   ஊரார் பழிச்சொல்லுக்குப் பயந்து காதல் உணர்வு அடங்குவது என்பது, எரிகின்ற தீயை நெய்யை ஊற்றி அணைப்பதற்கு முயற்சி செய்வதைப் போன்றதாகும்.

  With butter-oil extinguish fire! ‘Twill prove
  Harder by scandal to extinguish love.

   To say that one could extinguish passion by rumour is like extinguishing fire with ghee.
 9. அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம் பென்றார்
  பலர்நாண நீத்தக் கடை.

   உன்னை விட்டுப் பிரியேன் அஞ்ச வேண்டாம் என்று உறுதியளித்தவர் பலரும் நாணும்படியாக என்னை விட்டுப் பிரிந்து சென்றிருக்கும் போது நான் மட்டும் ஊரார் தூற்றும் அலருக்காக நாண முடியுமா?

  When he who said ‘Fear not!’ hath left me blamed,
  While many shrink, can I from rumour hide ashamed?

   When the departure of him who said “fear not” has put me to shame before others, why need I be ashamed of scandal.
 10. தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
  கௌவை எடுக்குமிவ் வூர்.

   யாம் விரும்புகின்றவாறு ஊரார் அலர் தூற்றுகின்றனர்; காதலரும் விரும்பினால் அதை ஒப்புக் கொள்வார்.

  If we desire, who loves will grant what we require;
  This town sends forth the rumour we desire!

   The rumour I desire is raised by the town (itself); and my lover would if desired consent (to my following him).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *